ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

Матеріали конференції будуть надруковані в науковому виданні "Альманах науки"

ISSN 2522-4131
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 22336-12236Р
Статус видання вітчизняне
Мови видання українська, російська, англійська
Вид видання за цільовим призначенням наукове
Періодичність 12 разів на рік
Формат видання А4
Сфера розповсюдження загальнодержавна
Фахове видання, затверджене МОН України
ні
Категорія читачів
керівники і фахівці галузей господарства, управлінці, працівники науково-досліджних установ, викладачі вищих навчальних закладів, здобувачі вищої освіти та практики
Програмні ціллі
видання спрямоване на створення дискусійної платформи для аналізу та висвітлення останніх досліджень розвитку сучасної науки, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

СТАТТЯ МАЄ МІСТИТИ НАСТУПНІ ЕЛЕМЕНТИ

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікація статті обсягом до 8 сторінок

входить у вартість оргвнеску участі у конференції

Кожна наступна сторінка

20 грн.

Додатковий екземпляр журналу

100 грн.